Düş Kadranları ~ Dream Dials

  • Bu çalışma; simya teknikleri kullanarak hazırlamış olduğum 9 parçalık bir illüstrasyon serisidir. Tüm semboller ve görseller tarafımca tasarlanmıştır. Simya içerisinde kullanılan dönüştürme halkalarının 'Düş Kadranları' ismi ile farklı bir yorum katılmış ve görsel formül olarak kullanıldığı bu çalışma, düşlerinizde ve çıktığınız ruhani yolculuklarınızda sizlere birer rehber olması adına evrensel enerjinin partiküllerini taşımaktadır. İyi yolculuklar dilerim! :) 

    This work; contains 9 piece illustration series that prepared with alchemy techniques. All the symbols and images are designed by me. This study, in which a different interpretation is made with the name of 'Dream Dials' of the transmutation circles used in alchemy and is used as a visual formula, carries the particles of universal energy in your dreams and in your spiritual journeys that you are going to be a guide for you. I wish you a good trip! :)
  • Thanks for watching! don't forget to appreciate me! :)